Geologisk tidsskala

Denne skala viser lag fra Jordens fψrste tid og til nu.

Hvordan Jorden sε ud, nogle vigtige begivenheder og link til 4 lokaliteter i Danmark.

 
Jorden Periode Underperioder Alder i mill. Fossilfund Vigtige begivenheder
 KÆNOZOIKUM  Kvartær 0 – 2    Mennesket dukker op
 KÆNOZOIKUM  Tertiær 2 – 66  Gram
Pattedyr
Græsser 
Dinosauer uddør
Fur
 MEZOZOIKUM  Kridt 66 – 144  Møen
Blomsterplanter

Fugle
Pattedyr
Krybdyr
 

 Jura 144–213   
 Trias 213-248   
 PALÆOZOIKUM  Perm 248-286    Dinosauer 

Bregner, padderoker
Fisk
Snegle
Muslinger,søpindsvin

Blæksprutter (orthoceratit)

Primitive dyr  udvikles
 

 Karbon 286-360   
 Devon 360–408   
 Silur 408– 438  Bornholm
 Ordovicium 483- 505   
 Kambrium 505 – 590   
 PRÆKAMBRIUM   590 –2600    Første bakterier ca 3 mia 
 URTID   2600 -   5 mia

 

 

Jordens dannelse ca 5 mia

Solsystemet dannes

Universet dannes

BIG BANG