Fossiler fra Gram

Tertiærtid ca. 6 millioner år siden. 

Hvor Gram lergrav ligger nu, strakte der sig for 6 millioner år siden en bugt ind fra Nordsøen. I bugten strandede mange dyr. Man har bl.a. fundet et helt hvalskelet.
Fundene kan ses på Midtsønderjyllands Museum i Gram.
 

Hajtænder

Hajer er en af de fiskearter, der har forandret sig mindst, siden de dukkede op for ca. 400 millioner år siden. 
Ormerør
En orm (scolitos) sad nedgravet i havbunden i lodrette rør, hvorfra den filtrerede vandet, der strømmede forbi.

Søliljer

På trods af navnet er det ikke en blomst. De er i familie med søpindsvin og søstjerner. En dyregruppe der stadig er almindelig.
Musling - snegl
 
Snegle og muslinger er stort set forblevet uændret gennem tiden.