Fossiler fra Fur

Tertiærtid for ca. 30 millioner år siden.

Fur lå dengang under vand. Nord for i Skagerak og i Nordsøen var der  kraftig vulkansk aktivitet, som  sendte askelag over Danmark. De døde dyr på havbunden blev indlejret  i asken og findes i dag som forsteninger. Under den seneste istid blev havbunden af isen skubbet op, og den stor klint på Fur blev dannet.
Askelagene kaldes Moler. De brydes i dag og anvendes til isolerende materialer på grund af en meget fin og luftig konsistens.
Fossiler kan ses på Molermuseet.
Fiskeskelet
Fisk kan være meget vanskelige at bestemme med mindre, man har et helt skelet. Dette delvise skelet stammer med stor sandsynlighed fra en fisk i makrelfamilien.
Træ
Forstenet træ. Stammer fra de store skove, der eksisterede dengang. 
Svamp

 

Havsvampe er en uhyre artsrig gruppe. De forekommer i utallige former og farver. Vaskesvampe er et kendt eksempel.
Koral
Koraller varierer meget. Er med til at opbygge de store koralrev. Det er en meget gammel dyreart, der stadig er særdeles levedygtig.