Fossiler fra Bornholm

Kun Bornholm var land. Resten af Danmark var et stort hav, hvor nedenstående dyr levede.  I Rønne findes et Museum med fossiler.
 

Trilobit
Kambrium ( 550 millioner år siden ) En uddød art, der er i fjern familie med nutidens krebs. De havde et udvendig skjold.

 

Graptolit

Ordvicium ( 450 millioner år siden ) Man ved meget lidt om denne dyreart,  der uddøde for 300 millioner år siden. De dannede store kolonier og svævede frit omkring i vandmasserne.
Orthoceratit

 

 

Ordovicium ( 450 millioner år siden ) En blæksprutteart, der havde lange lige skaller. Man finder ofte aftryk af disse i marmor. Både i orthoceratiter og i ammonitter nedenfor ses tydelige furer i skallen. 
Ammonit

Devon ( 400 millioner år siden). En senere blæksprutteart, der udviklede en spiralformet skal.